MC | Risktvåan

Riskutbildningen för MC är uppdelad i två delar. Risktvåan ska utföras sent i utbildningen, när du lärt dig behärska motorcykeln.
Pris: 4 000 kr
Bokning: Kontakta oss för bokning
Kommande tillfällen: Se onlinebokningen

Riskutbildning del 2 för motorcykel

Innehåll och omfattning

Risktvåan lyfter fram risker som är speciella för motorcyklister och ger såväl teoretisk som praktisk kunskap om beteenden som är riskfyllda. Utbildningen ger dig kunskap och insikt om problemen med riskfyllda beteenden, hastighetens påverkan på din möjlighet att kontrollera motorcykeln osv. I risktvåan ingår även utbildning om till exempel olika typer av skyddsutrustning, däck, bromsar, olika väglag med mera. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli av riskerna, vad som ökar dem och hur de kan undvikas.

Krav under risktvåan för motorcykel

Under de praktiska momenten av riskutbildningen så behöver motorcykeln som framförs vara tvåhjulig och korrekt skyddsutrustning krävs. Beroende på vilken behörighet du tar så har transportstyrelsen även fler krav som behöver uppfyllas enligt följande:

  • Om du ska ta behörighet A1 ska du använda en motorcykel vars motor har en nettoeffekt av högst 11 kW. Om motorcykeln drivs av en förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym på minst 120 cm³ och högst 125 cm³. Om motorcykeln drivs av en elektrisk motor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,08 kW/kg och högst 0,1 kW/kg.
  • Om du ska ta behörighet A2 och A ska du använda en motorcykel vars motor har en nettoeffekt av minst 20 kW. Om motorcykeln drivs av en förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym på minst 245 cm³. Om motorcykeln drivs av en elektrisk motor ska förhållandet nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,15 kW/kg.

Giltighetstid för riskutbildningen

Riskutbildningen är giltig i 5 år från att du genomfört den, men giltighetstiden upphör att gälla samma dag som körkortet utfärdas.

Skyddsutrustning och motorcykel under utbildningen

Du får låna en motorcykel samt skyddsutrustning av oss, men har du egen utrustning får du givetvis använda den. Kom ihåg att när du skall gå risktvåan måste du ha giltig legitimation med dig.