Bil | Handledarkurs

Handledarkursen, officiellt kallad introduktionsutbildning, krävs för att få övningsköra privat. Både elev och handledare behöver gå en handledarkurs för att få övningsköra tillsammans. Vi startar nya handledarkurser löpande under hela året!
Pris: 400 kr
Bokning: Kontakta oss eller boka online
Kommande tillfällen: Se onlinebokningen

Kommande tillfällen

25 januari 17:00

Fullbokad

31 januari 17:00

Fullbokad

1 februari 17:00

Fullbokad

7 februari 17:00

Lediga platser

14 februari 17:00

Lediga platser

21 februari 17:00

Lediga platser

Kommande

Nya startar löpande

Kommande

Nya startar löpande

Handledarkurs för personbil

Innehåll och omfattning

Handledarkursen kallas nu för tiden officiellt för introduktionsutbildning och ger en försmak på hur personbilsutbildningen kommer att gå till samt repeterar även vissa regler för privat övningskörning. Introduktionsutbildningen ger även tips för hur den privata övningskörningen kan göras så effektiv och säker som möjligt vilket många uppskattar. Själva kursen är ett obligatorisk moment för att kunna ansöka om handledarskap hos Transportstyrelsen. Planerar du att ansöka om handledarskap får introduktionsutbildningen inte vara äldre än fem år.

Krav för utbildningen

För att få gå handledarkursen måste handledaren ha fyllt 24 år och haft körkort minst fem av de senaste tio åren. Eleven skall vara minst 15 år och nio månader. En handledarkurs kräver god förståelse och att man deltar aktivt.  Är kursen på svenska och man vet med sig att språket utgör ett visst hinder så rekommenderar vi att man tar med en tolk som hjälper till under utbildningen. Behöver man tolk så måste detta meddelas till kontoret.

Mer om utbildningen

Under kursen bjuder vi på fika och kaffe under pauserna. Tiden för handledarkursen är minst 3 timmar, men kan sträcka sig upp mot 4 timmar beroende på raster och pauser.