Utökad B/B96

Utökad B-behörighet gör det möjligt att köra fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt är högst 4 250 kg. 

Pris: Efter behov och överenskommelse