Ecodriving

EcoDriving är ett utbildningspaket som lär dig att köra ekonomiskt och sparsamt samtidigt som du värnar om miljön. Det handlar om teknik, miljö och ekonomi i samverkan.
Pris: Kontakta oss
Bokning: Kontakta oss för bokning

Om ecodriving

Vem passar utbildningen för?

EcoDriving vänder sig såväl till privatpersoner som till företag, kommuner och organisationer som vill utbilda sin personal i sparsam och miljövänligare körning. Många företag som tar hållbarhet på allvar och har personal som frekvent nyttjar fordon, väljer att utbilda sin personal inom ecodriving. Förutom de positiva miljöeffekterna finns det även en ekonomisk fördel då bränslepriserna är förhållandevis höga.

Hur mycket kan jag spara?

Hur stor besparing du kan göra genom att gå EcoDriving-utbildningen beror mycket på hur du kört innan, men genom ett förändrat körsätt kan du ofta minska drivmedelsförbrukningen med 10 %. Genom att köra miljöanpassat sparar du in pengar på bland annat lägre drivmedelsförbrukning och mindre slitage på däck och fordon, plus att du gör miljön en tjänst genom lägre utsläpp av koldioxid och andra ämnen som påverkar hälsa och miljö.

Om EcoDriving

Utbildningen utarbetades i samarbete med företag och myndigheter i Finland och har sedan bearbetats och anpassats för svenska förhållanden av STR med stöd av dåvarande Vägverket och Energimyndigheten.